Scroll Top
ANIMACIJA
Udahnite život svojim idejama!
2d animacija

Digitalna 2d animacija za koju se danas koristi računar i moderni softeri za 2d animaciju, je naslednik ručnog kreiranja illustracija starog skoro 100 godina. Tehnologija je unapredjena ali i dalje za kompleksnije zahteve, ambijente i karaktere se koristi kombinacija ručno crtanih slika koje se kompjuterski oživljavaju, odnosno animiraju. Tako da se može reći da je finalni rezultat kombinacija veština Illustratora i 2d animatora.

Na prvi pogled, ovo se može smatrati jednostavnijom formom, ali nije tako. U većini slučajeva je potrebno puno vremena i angažmana, kao i kreacije da svi likovi, ambijenti i radnje budu uverljive i da bi se integrisale u zadati stil samog videa. Ovu vrstu animacije koristimo za kreiranje tv reklama, promotivnih filmova, crtanih filmova i sl.

3d animacija

Kreativna Kompanija je izgradila veliko iskustvo u svetu ANIMACIJE. U najvećoj meri smo se posvetili kreiranju 3d animacije za tv reklame, tv špice, integrisanju 3d animacije u okviru žive slike. Takodje smo veliku pažnju posvetili izradi 3d promotivnih filmova i product videa u kojima ima dosta realističnih elementa koji najpribližnije predstavljaju vaš proizvod ili uslugu.

Za naše 3d projekte koristimo softwere: 3ds MAX, Blender, Maya, Cinema 4D, Zbrush itd.

3d modeling

3d modeling je jedna izrazito retka veština i samo retki artisti u ovoj oblasti mogu da dodju do uzvišenih rezultata. Klijenti u većoj meri ne poznaju ovaj segment i nemaju znanja kako da prepoznaju prave profesionalce.
3d modeling delimo na fotorealizam i na originalnu kreaciju modelatora.

Postoje studiji koji su specijalizovani za izradu 3d vizualizacije koja se koristi u arhitekturi, medjutim mi smo se se posvetili izradi konkretnih 3d modela, kao šti predmeti, karakteri, ambijenti koji se koriste u Advertising industriji, pre svega u produkciji tv reklama i reklamnih filmova.

Ukoliko ste i vi zainteresovani za izradu nekog 3d projekta, potrebno je pre svega:

Da uobličite okviran koncept ili ti radni scenario.

Da definišete benefite koje želite da predstavite.

Da kreirate Voice Over tekst.

Da prikupite sav potreban grafički materijal koji je neophodan i pronadjete odredjene vuzuelne reference na internetu.

Nakon toga možemo što preciznije da izanaliziramo posao i da napravimo što realniju procenu troškova i rokova.